• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Сумитомо Корпорация

SUMITOMO CORPORATION е глобална търговска компания с богата гама от продукти и услуги, бизнес и инвестиции в множество сфери. Обширната мрежа включва над 130 офиса и над 800 дъщерни и асоциирани дружества, в които работят общо над 65 000 служители в 70 страни по целия свят.

Sumitomo съществува от около 400 години и е изградена през 17-и век върху завета на своя основател, Масатомо Сумитомо, как търговците трябва да развиват своя бизнес. Акценти в съвременната философия на Sumitomo Corporation са стабилността, стремежът към почтеност и устойчиво управление, вместо надпреварата за лесни печалби, както и буден предприемачески дух. Корпорацията се стреми да е на крачка пред другите чрез адекватни реакции към ежедневно случващите се промени. Благодарение на стабилната си бизнес основа на Sumitomo Corporation оперира в множество сфери, включително в логистиката, финансите и маркетинга, като крайната цел на всяка дейност е да създава нова стойност и да допринесе за общественото благополучие.

Компанията се състои от пет бизнес подразделения.

Метални изделия търгува с листова стомана, тръбни и други изделия, но също така с алуминий, титан и други цветни метали. В сферата на тръбните продукти компанията се занимава с производство, инвентаризация, обработка, инспекция, транспорт и ремонти, предоставяйки по този начин комплексна услуга в отговор на нарастващите енергиийни нужди в цял свят.

Sumitomo е единствената интегрирана търговска компания, занимаваща се и с корабостроене чрез бизнес подразделението си Транспортни и строителни системи, което също така управлява третия по големина в света бизнес за лизинг на самолети. В автомобилната индустрия дейностите обхващат производство, продажби, предоставяне на финансови услуги и лизинг на автомобили. В сферата на строителното оборудване се развиват отдаване под наем, продажби и следпродажбено обслужване.

Подразделението Инфраструктура и околна среда доставя и изгражда в цял свят жизненоважни съоръжения за обществото в сферата на електрозахранването и водоснабдяването. Това подразделение реализира и нов демонстрационен проект, който използва батерии, за да оптимизира баланса между търсенето и предлагането на електроенергия в Япония. Високоефективен логистичен център организира модерното обслужване на компании, занимаващи се с доставка на пратки и куриерски услуги. Растежът на местните икономики и общности се подкрепя от корпорацията чрез изграждане и управление на индустриални паркове в Азия.

Подразделението Медии, информационно-комуникационни технологии и стоки и услуги за бита работи в няколко сфери. В медийния бизнес се доставя кабелна телевизия и програми, в ИКТ бизнеса – мобилни комуникации и информационни технологии, а в областтта на стоките и услугите за бита се занимава с ТВ шопинг и супермаркети. Подразделението също така предлага храни и хранителни продукти, строителни материали от дървесина и друг произход, вкл. биомаса от тях, продажба на домакински изделия и недвижими имоти.

Подразделението Минерални ресурси, енергия, химикали и електроника допринася за стабилните доставки на природни средства и енергия, търговията с химикали и електронни материали, както и производството на електроника, фармацевтични продукти, селскостопански химикали и торове.

Мотото на Sumitomo въплъщава най-точно бизнес философията на корпорацията: „Търси полза за себе си и за другите, частните и общите интереси са едно”. Т.е. бизнесът на Sumitomo трябва да е от полза за компанията, но да е полезен и за нациите и обществата, в които корпорацията осъществява дейността си в духа на  устойчивото развитие, с което да подобрява и благосъстоянието на хората.

 

 Корпоративна страница: https://www.sumitomocorp.com/en/jp