Злополука на местата

Злополука на местата предоставя сигурност за Вас и Вашите спътници в автомобила

Застраховката "Злополука на места" представлява застрахователна защита за всички пътници в автомобила, включително и водача. Тя покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП.