• Ford
 • Volvo
 • Jaguar
 • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Контакти

Списък с телефони и e-mail адреси на служители в Дирекция “Лизинг и вземания”.

 

Служител

Компетенция

Телефон

e-mail

Галина Касабова

 • Справки относно задължения на клиенти.
 • Справки по оставащи задължения по погасителен план.
 • Контрол по суброгациите

029842221

[email protected]

Даниела Николова

 • Справки относно задължения на клиенти.
 • Справки по оставащи задължения по погасителен план.
 • Контрол по суброгациите

029842254

[email protected]

Рени Найденова

 • Справки относно задължения на клиенти.
 • Справки по оставащи задължения по погасителен план.
 • Справки по задължения на Лизингополучатели към сервиза.
 • Освобождаване на автомобили, задържани поради задължения по лизингови вноски или сервиз.

 

029842312

[email protected]

Надя Мадова

 • Актуализиране на информацияотносно контакти с клиенти.
 • Прозвъняване клиенти за задължения
 • Архив
 • Справки за задължения

 

029842394

[email protected]

Галя Йолова

 • Закриване на плащания
 • Въпроси по задължения по договори
 • оформяне на досиета за автомобили 

 

029842333

[email protected]

 

 

 

 

 

Павлина Абаджиева

 • Закриване на плащания
 • Въпроси по задължения по договори
 • оформяне на досиета за автомобили 

 

029842397

[email protected]

Цветанка Генчева

 • Архив
 • Справки за задължения
 • Плащане на данъци

029842256

[email protected]

Бисерка Иванова

 • първоначалната регистрация;
 • издаване на фактури
 • оформяне на досиета за нови автомобили 

 

 

029842360

[email protected]

Христина Радойнова

 • първоначалната регистрация;
 • издаване на фактури
 • оформяне на досиета за нови автомобили 

 

029842359

[email protected]

Веселина Станоева

 • ЦКР/БНБ
 • Споразумения

Сервиз

029842420

[email protected]

Мария Савова

 • Актуализиране на информацияотносно контакти с клиенти.
 • Прозвъняване клиенти за задължения
 • Архив
 • Справки за задължения

029842247

[email protected]